Salaby

Salaby er Gyldendal sitt digitale læringsunivers for barnehage og grunnskole. Her finner du læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på. 

Attributter som deles med Feide

 • Fullt navn (cn)
 • Navn som normalt vises (displayName)
 • Rolle (eduPersonAffiliation)
 • Rettighet (eduPersonEntitlement)
 • Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)
 • Versjonsnummer for norEdu* spesifikasjonen i bruk (eduPersonOrgDN:norEduOrgSchemaVersion)
 • Organisasjonsenhetens unike identifikasjonsnummer (eduPersonOrgUnitDN:norEduOrgUnitUniqueIdentifier)
 • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
 • Fornavn (givenName)
 • E-post (mail)
 • Etternavn (sn)
Posted in Digitale tenester and tagged , , .