Multi Smart Bok

Smartboka gir stor hjelp, den har god opplesingsfunksjon med behagelige stemmer. Smartboka gjør hverdagen mye lettere for elevene. Det er motiverende med et hjelpemiddel som tar dem på alvor, og setter brukervennlighet i første rekke. Smartbok gjør hverdagen lettere for alle med lesevansker og språkvansker.

Attributter som deles med Feide

 • Fullt navn (cn)
 • Navn som normalt vises (displayName)
 • Rolle (eduPersonAffiliation)
 • Rettighet (eduPersonEntitlement)
 • Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)
 • Versjonsnummer for norEdu* spesifikasjonen i bruk (eduPersonOrgDN:norEduOrgSchemaVersion)
 • Organisasjonsenhetens unike identifikasjonsnummer (eduPersonOrgUnitDN:norEduOrgUnitUniqueIdentifier)
 • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
 • Fornavn (givenName)
 • E-post (mail)
 • Etternavn (sn)
Posted in Digitale tenester and tagged , , , .