Creaza

Ved hjelp av unike kreative verktøy og faglig innhold kan læreren velge blant hundrevis av spennende oppgaver som de enkelt kan tildele elevene sine. Verktøyene spenner seg fra tegneserieverktøy og video- og lydredigeringsverktøy til tankekart- og presentasjonsverktøy. Med Creaza gir man læreren kontroll over det digitale arbeidet i fagene, og elevene blir aktive produsenter i sin egen læring.

Attributter som deles med Feide

 • Fullt navn (cn)
 • Organisasjonens foretaksnavn (eduPersonOrgDN:eduOrgLegalName)
 • Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)
 • Navn på organisasjon (eduPersonOrgDN:o)
 • Entydig navn (DN) for brukerens organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN)
 • Organisasjonsenhetens unike identifikasjonsnummer (eduPersonOrgUnitDN:norEduOrgUnitUniqueIdentifier)
 • Organisasjonsenheter brukeren er medlem av (eduPersonOrgUnitDN:ou)
 • Primær tilknytning til organisasjon (eduPersonPrimaryAffiliation)
 • Entydig navn for organisasjonsenheten som brukeren primært er tilknyttet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN)
 • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
 • Fornavn (givenName)
 • E-post (mail)
 • Foretrukket språk (preferredLanguage)
 • Etternavn (sn)
Posted in Digitale tenester and tagged , .