Aski Raski

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

Attributter som deles med Feide

  • Rolle (eduPersonAffiliation)
  • Organisasjonsenheter brukeren er medlem av (eduPersonOrgUnitDN:ou)
  • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
  • Liste med skoler (feideSchoolList)
  • Fornavn (givenName)
  • E-post (mail)
  • Etternavn (sn)
Posted in Digitale tenester and tagged , , .